Hvorfor blir jeg kredittsjekket når jeg allerede er kunde?

På alle våre produkter hvor kunden ønsker å inngå en nedbetalingsavtale med oss, eller der beløpet overstiger et visst nivå, så krever vi en nylig kredittsjekk. Dette er en del av vår kredittpolicy. Dersom det er spesielle forhold som gjør at du ikke er kredittverdig, ta kontakt med oss, så ser vi på løsninger sammen.