Smart ordning for kostnadsfordeling og nedbetaling av elbillader – i samarbeid med Kople

Ladekostnader

Som strømkunde i Kraftriket vil dine ladekostnader bli presentert på strømfaktura. Ladekostnadene presenteres pr kvartal slik at du vil se dette som egen fakturalinje fire ganger i året. Det er ingen ekstra kostnader ved å få presentert ladekostnader på strømfaktura. Om du ikke er strømkunde i dag så kan strømavtale bestilles i skjemaet under.

Ønsker du ikke å bytte til Kraftriket vil vi sende deg en spesifikk faktura pr kvartal som kun presenterer ladekostnader. Denne ordningen medfører et gebyr på 49,- pr faktura. Huk av for dette alternativet i skjema nedenfor.

Strømprisen som benyttes ved fakturering av ladestrøm settes til gjennomsnittlig spotpris i kvartalet inkludert elsertavgift og påslag.

Nedbetalingsordning av lader

Ønsker du å nedbetale selve elbilladeren er dette mulig for Kraftriket sine strømkunder. Totale kostnader for installasjon og lader under 21.280 kr tilbys nedbetalt over 36 eller 60 mnd. Eneste ekstrakostnad ved nedbetalingsordning er 1 kr/dag og utgjør følgelig 1.095 kr over 3 år og 1.825 kr over 5 år. Nedbetalingsbeløp presenteres også som egen fakturalinje på strømfaktura. Som følge av nedbetalingsordningen er du bundet til Kraftriket i hele nedbetalingstiden.

Flytting/endring

Skulle det bli endringer i deres strømabonnement eller bolig selges slik at kostnader skal overføres til annen eier, plikter bruker å informere Kraftriket om dette. Ved salg av bolig og tilhørende lader vil Kraftriket sende en sluttfaktura på gjenstående beløp.

 

Registrer dine opplysninger for betalingsordning av ladebruk her. Du kan også bestille strømavtale og nedbetaling av lader:

 

    Betaling av lader – kryss av for:

    Betaling av lader – kryss av for: