Ditt bidrag til mer vannkraft!

Med 100% vannkraft bidrar du aktivt til å øke produksjon av vannkraft i Norge. Vi garanterer at det produseres like mye strøm fra et lokalt vannkraftverk som du bruker, det kalles opprinnelsesgaranti. Og det beste av alt – vannkraft er 100% fri for klimagasser og tar vare på miljøet på en god måte.

100% vannkraft velger du som et tillegg til din strømavtale og du betaler kun 2øre/kWh.

Er du ikke strømkunde hos Kraftriket fra før finner vi sammen en gunstig avtale tilpasset ditt forbruk og dine behov.

Vanlige spørsmål til 100% vannkraft:
  • Hvordan får jeg 100% vannkraft?
   Når du har bestilt 100% vannkraft sørger vi for å dekke opp ditt strømforbruk med vår lokale vannkraftprodusent.
  • Hvordan ser jeg at jeg har 100% vannkraft?
   På din strømfaktura vil du se at du har fått et emblem med blå ring som indikerer en strømleveranse med 100% vannkraft. I tillegg ser du det som en egen linje på baksiden av din strømregning.
  • Vil jeg få vannkraft i stikkontakten min?
   Den fysiske strømmen som leveres inn på strømnettet får vi ikke sporet. Med 100% vannkraft garanterer vi at strøm tilsvarende ditt forbruk er laget av et lokal vannkraftverk. Ditt bidrag betaler vi til våre vannkraftleverandører. På den måten bidrar du til at det blir mer lønnsomt å produsere fornybar energi