Tilbakebetaling

Har du betalt for mye – eller på andre måter har penger til gode hos oss? Privatkunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende trukket fra på neste faktura. Bedriftskunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende utbetalt. Pengene utbetales til samme kontonummer som innbetalingen kom fra.