Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Det er netteier der du bor som fakturerer nettleien. Men vi tilbyr gjennomfakturering slik at du kan få både nettleie og strøm på samme faktura. Kontakt oss for å sjekke om vi kan tilby dette der du bor. Kontaktopplysninger finner du nederst på siden.