Må jeg lese av måleren min hver måned?

Ja, dersom du ikke har automatisk måler (har du ikke tilgang til måleren din kan du be nettselskapet ditt om hjelp). Avlesningen skal sendes til din netteier.

 

Nei, dersom du har automatisk måler, da blir måleravlesning sendt automatisk.