Måleravlesning

For at din strømregning skal bli så rett som mulig, er det viktig at vi har oppdatert målerstand på din strømmåler. Dette kan du enkelt melde fra om til din netteier, de har gode elektroniske løsninger. Hvis netteier ikke har en oppdatert stand på ditt anlegg, vil det bli stipulert et forbruk basert på historikken på anlegget. Snart er dette heldigvis historie. Alle nettselskap i Norge jobber nå med utrulling av nye smarte målere som gjør at du som strømkunde ikke lenger skal måtte lese av strømmåleren manuelt. Arbeidet skal være ferdig før utgangen av 2019. Følg med på informasjon fra netteier for når installasjon skal skje der du bor. Klikk her for mer informasjon om de nye målerne.