Hvorfor får jeg kun nettleie på min faktura?

På grunn av avtale om gjennomfakturering (strøm og nettleie på samme faktura) kan du oppleve å få nettleiefakturaen tilsendt uten strøm. Årsaken er at nettselskapene sender nettleiefakturaen for foregående periode til aktiv strømleverandør på avregningstidspunktet. Altså ikke til den som nødvendigvis var strømleverandør i avregningsperioden. Har du foretatt et leverandørbytte til oss for eksempel den 1. i måneden, vil nettselskapet sende nettleien for foregående måned til oss – selv om vi ikke var leverandør den måneden. Neste måned vil du få strøm og nettleie på samme faktura.