Hva er en timespotavtale?

Timespotavtale er normalt sett den mest gunstige type strømavtale over tid, og du faktureres for ditt faktiske strømforbruk time for time. Med timespotavtale har du større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å bruke strøm på deler av dagen hvor strømprisen er billigere. Prisen bestemmes av børsen Nord Pool hver eneste time, i tillegg kommer påslag og månedlig fastbeløp. I Norge har vi ulike prisområder og du blir fakturert for prisen som tilhører ditt prisområde.