Hva er en timespotavtale?

Med en timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time. Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til  påslag og månedlig fastbeløp. I Norge har vi ulike prisområder og du blir fakturert for prisen som tilhører ditt prisområde. Med timespotavtaler har du større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å bruke strøm på deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere.