eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte Nets en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten at de har tatt ett bevisst valg. For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Kontakt din bank for veiledning.