Jeg skal betale fra utlandet, hva gjør jeg?

Ved betaling utenfor Norge, vennligst oppgi:

IBAN NO7315063269570,

BIC DNBANOKKXXX