Betaling fra utlandet

Ved betaling utenfor Norge, vennligst oppgi:

IBAN NO7315063269570,

BIC DNBANOKKXXX