AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro-trekkene gjøres av banken. Enkelt: Du slipper å husker på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. Unngå purringer: Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling. Varsling og kvittering: Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken. Oversikt: Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.