Påvirker smartlading lading på hurtiglader?

Smartlading er koblet til din hjemmelader og skjer bare hvis du er innenfor en radius på 200 meter fra den boligen du har strømavtale med oss.