Kraftriket-appen får ikke kontakt med bilen min

Vi er avhengig av at bilens API (Application Program Interface) fungerer for at smartlading i Kraftriket-appen skal fungere.

Det må være samsvar mellom GPS-koordinatene fra bilen som er tilkoblet Kraftriket-appen og koordinatene som er registrert hos oss. Ta kontakt med oss for å få det korrigert.