Kan jeg risikere at bilen ikke lades fult når jeg har aktivert smartlading?

Bilen smartlades til batteriprosenten du har lagt inn, og fullading prioriteres alltid over pris.