Svak forbindelse over Wi-Fi?

Som oftest er dette i forbindelse med at sikringsskapet er langt unna trådløs nettverksruter (f.eks. utendørs) eller ved mangel på dekninin inni sikringsskap. Vi anbefaler da at Eco plasseres uten for sikringsksapet, gitt at den står beskyttet mot vær og vind.