LED-lyset blinker gult?

Normal atferd når Eco lades opp. Den kan trenge opp mot 30 minutter ladetid etter å ha blitt kobler til strømmåleren, men som regel går det ganske fort. Når den er ladet opp, slukker lyset for vanlig drift.