Hvorfor lyser LED-lyset konstant rødt?

Dersom LED-lyset lyser konstant rødt betyr det at Eco ikke har blitt koblet til det trådløse nettverket. Prøv å nullstille Eco og koble til på nytt.