Hvorfor viser appen strømforbruk ved strømbrudd?

Strømforbruk mottar vi fra netteierne på strømmålere. Når strømbrudd inntreffe, stipulerer netteiere et forventet strømforbruk selv om du har vært uten strøm. Forbruket vil bli korrigert og appen vil vise korrekte verdier når vi mottar disse fra netteierne.