Hvorfor er min strømpris høyere enn det som omtales i media?

Media refererer til prisene på den nordiske kraftbørsen Nord Pool hvor prisene er ekskl. mva mens din strømpris er inkl. mva.