Vi søker CFO til strømkonsern med høye vekstambisjoner

I forbindelse med fusjonen av Kraftriket og Polar Kraft søker vi etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO for konsernet. CFO vil ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomi-, likviditet- og virksomhetsstyring.

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe bredt innenfor økonomiområdet og samtidig ønsker å være en del av et spennende vekstcase. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi, både organisk og gjennom oppkjøp, og CFO vil ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet. Videre vil du få ansvar for etablering og utvikling av økonomifunksjonen med fokus på effektiv, automatisert og kvalitetsorientert økonomistyring.

Det er i dag ikke personalansvar i rollen, men det kreves tett oppfølging av eksterne regnskapsmiljø. Du vil rapportere til CEO og være en viktig samarbeidspartner og støtte for han og ledergruppen. Stillingen er nyopprettet og gir store muligheter for å påvirke egen og selskapets videre utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle konsernets økonomifunksjon
 • etablere en felles rapporteringsstruktur og sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eiere
 • styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i konsernet
 • gjennomføre budsjett- og prognoseprosess for konsern med datterselskaper
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av konsernet i samarbeid med ledergruppen
 • jobbe tett med virksomhetene for å drive endringer
 • analysere og følge opp løpende prosjekter
 • løpende rapportere til bank (kvartalsvis og ved oppkjøp)
 • utarbeide investeringsanalyser og være en aktiv bidragsyter i M&A prosesser
 • bistå med å utvikle og automatisere analyser på relevante forretningsområder/selskaper
 • være systemeier og ansvarlig for vedlikehold og utvikling av relevante IT- og ERP-systemer samt etablere og rapportere på relevante KPIer

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra liknende stilling og/eller revisjon, konsulentbransjen, etc. Det stilles ikke krav til erfaring fra CFO rolle
 • fordel med erfaring fra forretningsutvikling, M&A og/eller børsnoterte selskap
 • meget god forretningsforståelse
 • erfaring fra modellering er en fordel
 • god IT-kompetanse med interesse for å effektivisere/digitalisere økonomistyring

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen må du være utpreget analytisk og kommersiell samtidig som du er operativ og hands-on . Du må inneha betydelig driv, initiativ og gjennomføringsevne og ha en jordnær og ydmyk tilnærming til arbeidsoppgaver. Rollen vil få en bred eksponering mot hele organisasjonen, og du må kunne jobbe godt med alle forretningsområder og på alle nivå i organisasjonen. Samarbeidsevner og evnen til å jobbe organisatorisk smart og situasjonsbestemt vektlegges tungt. Videre er du metodisk og forbedringsorientert med grunnleggende interesse for teknologi og digitalisering.

Vi tilbyr

en særdeles spennende, utfordrende og bred stilling i et nytt konsern med videre vekstplaner
selskapet er meget finansielt solid og ambisjonene for videre utvikling er høye
en meningsfylt og variert arbeidshverdag med mye ansvar og muligheten til å utvikle økonomifunksjonen fra start av
et godt arbeidsmiljø som preges av dyktige, engasjerte og hyggelig kollegaer
konkurransedyktige betingelser
arbeidssted på et av selskapets 15 kontorer i Sør-Norge, Nordland og Troms (fleksibelt).

 

Søk her

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.

Om oss

Kraftriket og Polar Kraft er i ferd med å slå sammen sine virksomheter, og etablere et strømkonsern med flere merkevarer. Begge selskap har nasjonale posisjoner samtidig som de skal ivareta lokal tilhørighet og tilstedeværelse. Den samlede virksomheten er en av Norges største strømleverandører, og har ambisjoner om å vokse videre gjennom oppkjøp, fusjoner og utvikling av nye grønne forretningsområder. Kraftriket og Polar Kraft har nær 80 medarbeidere fordelt på 15 kontorer i Sør-Norge, Nordland og Troms.

.