Innføring av Elhub

Elhub er kraftmarkedets nye datahub. Den skal i drift 18. februar 2019. Elhub skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon, og gjøre hverdagen din som strømkunde enklere. Her finner du en oversikt over hva innføring av Elhub vil bety for deg som strømkunde, både under og etter lansering.

 

Frysperiode ved lansering av Elhub: 01.02.2019 – 18.02.19:

 • Bytte strømleverandør: Du kan bestille strøm akkurat som før i frysperioden, men oppstart av strømleveransen vil skje etter lansering av Elhub.
 • Flytting: Flytting meldes som vanlig i frysperioden, men vil også blir behandlet først etter at Elhub er lansert.

 

Etter lansering av Elhub 18.02.2019:

 • Flytting: etter innføring av Elhub er det kun strømleverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier.
 • Din kontaktinformasjon: det er strømleverandøren som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til bl.a. nettselskapene. På den måten får du som strømkunde kun èn aktør å forholde deg til.
 • Spørsmål om faktura og forbruk: strømleverandøren blir ditt kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte tilknyttet ditt strømanlegg (nytilknytning/endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

 

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som vil håndtere all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det vil være standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føre til at alle markedsaktører kun trenger å forholde seg til én part. Elhub vil ta imot og prosessere innkommende meldinger, og deretter generere meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler vil derfor markedsaktørene innen kort tid motta informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

 

Hvorfor Elhub?

 • Effektiv distribusjon av måleverdier, med høyere kvalitet. Innføringen av Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer), både for nettselskap, leverandører og sluttkunder.
 • Effektiv avregning. Elhub beregner underlag for avregning, på ett sted og på samme måte, uavhengig av nettselskap.
 • Effektiv håndtering av markedsprosesser. Det vil være både tids- og kostnadsbesparelser ved at en rekke oppgaver blir sentralisert i huben, som aktørene tidligere har hatt ansvar for. Forretningsprosesser, som for eksempel leverandørbytter, vil bli enklere. Elhub blir blant annet ansvarlig for purringer og oppfølging av prosesser som tidligere har vært utført av hver kraftleverandør. Markedsprosesser vil bli gjennomført raskere og med høyere kvalitet da de i større grad er automatiserte.
 • Lavere terskel for nye aktører. Med Elhub har hver aktør ett grensesnitt å forholde seg til. Tredjeparts-aktører har ett sted å hente data.
 • Økt nøytralitet. Alle aktører blir likebehandlet og har tilgang til data på samme vilkår.
 • Enklere videreutvikling av kraftmarkedet. Endringer gjennomføres ett sted. Elhub er tilrettelagt for en leverandørsentrisk markedsmodell og nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet.
 • Økt personvern og sikkerhet. Elhub har høy innebygget sikkerhet. Alle meldinger er krypterte og tilgang til data er begrenset.

 

Elhub web plugin

For deg som strømkunde vil det bli tilrettelagt en løsning der du selv skal kunne logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon. Logg inn ved å klikke her

 

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
preferences, statistics, marketing.

 

Informasjonen er hentet fra https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/