Betalings-løsninger

Tidligere i 2017 ble det mulig for kommuner å ta betalt for parkering av elbiler på offentlige parkeringsplasser. Med de nye forskriftene får kommunene enda et alternativ – å ta betalt for selve ladingen.

Strøm er fremtidens drivstoff og elbilbruken øker stadig i Norge. Vi tror derfor det er viktig for mange av landets kommuner å allerede nå forberede seg, og ta i bruk teknologi som enkelt kan aktivere ulike betalingsløsninger som lar brukeren betale for sitt eget drivstoff.

Laderne våre er allerede forberedt for å kunne ta betalt av brukerne. Uansett om det er i dag, eller noen år inn i fremtiden, hjelper vi dere å aktivere og komme i gang med betalingsløsninger som passer behovet til kommunen deres.