Spotpris med tak

 

Spotpris med forutsigbarhet

Strømavtalen baserer seg på spotpris for hele volumet, samtidig som Kraftriket setter et pristak pr. kWh. Fordelen er at kunde utnytter effekten av spotpris gjennom hele perioden som avtales, og samtidig ikke betaler høyere strømpris enn fastsatt i avtalen. Spotpris med tak er en tilleggstjeneste til ordinær spotprisavtale og dennes betingelser. Følgelig tilkommer et påslag pr kWh for hele volumet og tjenesten.

Til grunn legges gjennomsnittlig strømpris pr måned. Kunde er bundet til avtalen i hele perioden som avtales, normalt 1 års avtaletid.

Ønsker du mer informasjon – fyll ut skjemaet og vi kontakter deg!

    Henvendelsen gjelder solcelle
    Henvendelsen gjelder strømleveranse
    Henvendelsen gjelder 100% Vannkraft