Spot med sikring

Spot med sikring er en sikringsbasert strømavtale. Det betyr at vi som krafthandlere kun kan kjøpe i det finansielle markedet, ikke selge. Denne begrensningen gjør avtalen mer forutsigbar.

Avtalen er transparent og forutsigbar, der du som kunde løpende får rapporter på hva som er sikret og hvordan resultatene ser ut frem i tid.

Spot med sikring innebærer at det kan gjøres sikringshandler for en løpende periode på inneværende + 2 år.

 • Sikringer blir gjort ut ifra et estimert årsforbruk for årene fremover. Innenfor et sikringsmandat på 0-75%. Forvalter bestemmer hvor mye som blir sikret, men innenfor mandatet på 0-75% av årsforbruket.
 • Sikringene gjennomføres med mål om å oppnå lavest mulig sikringspris, og samtidig gi en grad av forutsigbarhet.
 • Kundens estimerte årsforbruk inngår i en større portefølje bestående av flere kunder som alle inngår i samme sikringsstrategi.
 • Tidspunkt for sikringshandler bestemmes av krafthandel YVE, og er dermed tillitsbasert. Vi gjennomfører sikringshandler på ulike tidspunkt ut ifra prisforventningene frem i tid, markedsutsiktene og våre egne vurderinger – men innenfor mandatet.
 • Oppsigelsestiden vil settes til max 3 måneder, men kunden må dekke sin del av et eventuelt negativ sikringsresultat for gjenværende periode hvor det er gjort sikringer – som skal være kjent for kunden gjennom den løpende rapporteringen.
Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere under, eller fyll ut skjemaet og vi kontakter deg.

 

  Tom Larnøy

  Tom Larnøy

  Senior Energirådgiver næring

  +47 926 97 234

  tom.larnoy@kraftriket.no
  Anonym

  Tone Christin Holmbo

  Energirådgiver Næring

  +47 957 45 367

  tone.holmbo@kraftriket.no
  Henriette portrett

  Henriette Henriksen

  Energirådgiver Næring

  +47 984 20 632

  henriette.henriksen@kraftriket.no
  anonym

  Bård Stevnebø

  Senior Energirådgiver Næring

  +47 930 98 300

  bard.stevnebo@kraftriket.no
  anonym

  Ove Nordahl

  Salgssjef bedrift

  +47 404 07 720

  ove.nordahl@kraftriket.no
  anonym

  Hilde Lund Vang

  Energirådgiver Næring

  +47 970 22 353

  hilde.lund.vang@kraftriket.no