Kan fastprisavtalen overføres til ny eier på samme adresse?

Ja, dersom ny avtalepart aksepterer vilkårene, pris og avtalt forbruk for fastprisavtalen, kan den inngåtte fastprisavtalen overføres.