Hvor mye av totalforbruket bør bindes til fastpris?

Forventet årlig forbruk er et bra utgangspunkt, men bedriften kan også velge å avtale en mindre mengde (kWh) til fastpris.