Hvem passer fastprisavtaler for?

I hvert enkelt tilfelle må det gjøres en nøye vurdering, og det er viktig at man har rett motiv for å binde prisen. Hvor stort strømforbruk tilpasset avtaleformen har din bedrift, og hvor mye av fremtidig årlig forbruk skal bindes opp til fastpris, er blant annet viktige spørsmål å ta stilling til.

Fastpris kan være et godt alternativ for bedrifter som har stort behov for forutsigbarhet. Likevel må man forholde seg til at det inngås en bindende avtale. Dette betyr at den avtalte prisen vil gjelde gjennom hele avtaleperioden, uavhengig av prisutviklingen i markedet.