Hva skjer dersom bedriften bruker mer eller mindre strøm enn hva som er avtalt for fastpris?

Avvik mellom avtalt volum og reelt forbruk vil avregnes hver time per målepunkt etter Nord Pools (kraftbørsens) områdepris. Avviket spesifiseres på din faktura som over- eller underforbruk.