Hva hvis bedriften har flere strømmålere?

Det inngås en avtale om en avtalt mengde strøm per år, per prisområde. Ved målepunkt i ulike prisområder skal det inngås avtaler per prisområde. Dersom bedriften har flere målepunkt i samme prisområde, kan avtalt mengde fordeles etter ønske per målepunkt. Det betinges at sum av avtalt mengde innenfor hvert prisområde er i tråd med totalt avtalt årlig mengde.

Ved overforbruk: Avviket i alle timer med høyere forbruk enn avtalt vil vises på din faktura som «Volumavvik overforbruk spotpris» med en vektet gjennomsnittspris for aktuelle timer, samt en tilleggskostnad.