Spar strøm – bruk apparatene dine smartere

Hver for seg utgjør ikke apparater og hvitevarer så mye av energiforbruket ditt, men samlet gjør de det. Her får du tips til hvordan du bruker apparatene dine mest mulig effektivt.

En gradvis total utskifting i hele Norge av gamle apparater med de mest energismarte kan bety en årlig frigjøring av rundt 2,5 TWh strøm til andre formål. Det er omtrent like mye som et av våre største vannkraftverk produserer.

Se etter energimerket når du skal kjøpe nye apparater. Merket vurderer energiforbruket, der A er best og G er dårligst. Kategori A er delt inn i A+, A++ og A+++. Kategori A++ bruker generelt sett 55% mindre energi enn B.

Visste du at de fleste av apparatene dine i løpet av levetiden sin vil bruke mer energi på å stå i stand by- modus enn i faktisk bruk?

 

Vaskemaskin

Det er stor forskjell på en vaskemaskin med energimerke A+++ og en med energimerke A. Energimerkingen viser energibruk per vask, vaskeevne, sentrifugeringsevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk.

Bruk vaskemaskinen din effektivt:

 • Mange leser ikke instruksjonsboka for hvitevarene nøye nok. Gjør det. Der vil du ofte finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Det meste av klesvask kan kjøres på 40 °C . Det er sjelden behov for 60 grader, som krever vesentlig mer energi. Svært mye kan også vaskes på 30 grader.
 • De fleste vaskemaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke. Fyll derfor vaske- og oppvaskmaskinen helt opp før bruk.
 • Både vaske- og oppvaskmaskiner har ofte egne energispareprogrammer. Hvis du ikke får fylt opp maskinen helt, er det spesielt energismart å trykke på ENØK-knappen.

 

Tørketrommel

Det er ikke alle som har bruk for tørketrommel, og det aller mest energismarte er å ikke ha en! For de av oss som av ulike grunne vasker mye klær, kan det likevel være nødvendig. Da bør du velge en A+++ tørketrommel med varmepumpeteknologi!

Bruk tørketrommelen din mer effektivt:

 • Bruk tørketrommelen din mindre.
 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Ikke tørk klærne tørrere enn du må!

 

Oppvaskmaskin

Du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å bruke oppvaskmaskinen din. Det er nemlig mer energismart å bruke oppvaskmaskinen enn vanlig håndoppvask.

Bruk oppvaskmaskinen mer effektivt:

 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
  Oppvaskmaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke.
 • Fyll opp oppvaskmaskinen før du setter den på.
 • Velg energismarte vaskeprogrammer med lavest mulig temperatur.

 

Kjøleskap og fryser

Hvitevarer blir stadig mer energieffektive. Forskjellen på gammelt og nytt er aller størst på kjøle- og fryseapparater og tørketromler.

Mer effektiv bruk av kjøleskap og fryser:

 • Les bruksanvisningen! Her kan du finne nyttige tips og triks for energismart bruk.
 • Kvaliteten på maten blir bedre og energibruken mindre om du tiner frosne varer i kjøleskapet. La også oppvarmet mat bli kald før du legger den i kjøleskapet.
 • Temperaturen på rommet og gulvet som kjøleskap og frysere er i har noe å si for strømbruken. Plassér kjøleapparatet på et kjølig sted i boligen hvis det er mulig, og ikke rett ved komfyren eller en annen varmekilde.
 • 3 – 5 grader er generelt en gunstig temperatur i kjøleskapet. I fryseren er 15 – 20 minusgrader en god, veiledende temperatur. Hold døren mest mulig lukket, og pass på at plastlistene rundt dørene er rene og hele.
 • Alle kjøleskap og frysere inneholder miljøfarlige stoffer. Apparater fra 1991 og senere kan leveres gratis til en forhandler, uten krav om nykjøp. Kjøleskap fra før 1991 kan bare leveres gratis til forhandler ved nykjøp. Alle kjøleskap og frysere kan leveres til kommunale mottak for EE-avfall. Finn ditt nærmeste mottak for EE-avfall på sortere.no.

 

TV, dekodere og konsoller

Det er ofte disse apparatene som alltid står i Stand by modus. I løpet av levetiden vil de generelt sett har bruk mer energi på å være stand by enn i faktisk bruk. De mest energismarte TV-ene har energimerket A+. Selv om vi stort sett er på jakt etter størst og tynnest mulig TV, er desverre regelen for TV-apparater at jo større skjerm, jo høyere forbruk.

Bruk apparatene dine mer effektivt:

 • Det aller viktigste tiltaket knyttet til denne typer apparater er å redusere stand by-forbruket. Da kan forskjellige former for brytere være nyttige hjelpemiddel.
 • Du kan f.eks bruke en energimåler for å få mer kontroll med energisvinnet fra TV-en. Denne plasseres enkelt mellom for eksempel TV og vegguttak.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge


Lave strømpriser trass i høye internasjonale energipriser

Kraftig nedbør i september bedrer magasinfyllingen betydelig og senker strømprisene
Den tørre værsituasjonen hele Norden opplevde i sommer regnet bort i løpet av august og september. Spesielt i september kom det svært mye nedbør i Norden, ca. 70 % mer nedbør enn normalt som er nyttbar i kraftproduksjon. I Norge kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Dette har resultert i en sterk forbedring av fyllingsgraden i spesielt norske, men også svenske vannmagasiner. Vi står nå langt bedre rustet for å møte vinteren, selv om vi fortsatt har underskudd i magasinfyllingen i forhold til normalt. Det ble samtidig produsert 27% mer vindkraft enn normalt i Norden i september.

Dette har bidratt til at strømprisen har falt gradvis uke for uke gjennom september. I gjennomsnitt for september ble systempris for strøm i Norden ca. 8% lavere enn i august. Prisnedgangen har kommet trass i at det har vært 10% mindre kjernekraftproduksjon i september enn i august grunnet årlig vedlikehold på reaktorene samt stigende strømforbruk uke for uke.

 

Fortsatt underskudd i nordisk magasinfylling
Internasjonale energipriser som kull, olje, gass og CO2 har hatt sterk stigning gjennom september. Spesielt utviklingen i pris på gass, kull og CO2 har påvirkning på europeiske kraftpriser og dermed også den nordiske prisen. Så lenge vi fortsatt har et underskudd i nordisk magasinfylling vil prisene bli farget av europeiske kraftpriser.

Som nevnt har strømprisene falt de siste ukene. Dette er hovedsakelig grunnet svært mye nedbør og mer vindkraftproduksjon enn normalt. Men situasjonen er altså fortsatt slik at vi har en dårligere magasinfylling enn normalt for årstiden og høye internasjonale energipriser. Med normal nedbør resten av høsten forventer vi derfor fortsatt relativt høye strømpriser sammenlignet med de siste årenes høst- og vinterpriser. Værprognosene viser for øyeblikket ganske normalt med nedbør de neste to ukene, men betydelig høyere temperaturer enn normalt.

 

Kollaps for kjent kraftspekulant
Det har vært mye fokus på kraftmarkedet i norske og internasjonale medier den siste tiden grunnet kollapsen til en kjent kraftspekulant. Det har vært fokus i enkelte medier på at kollapsen og hendelsene i etterkant har påvirket strømprisene. Det er viktig å presisere at det er strømprisene i futuremarkedet på Nasdaq som primært er påvirket av denne hendelsen. Dette er en børs hvor markedsaktører kjøper og selger kraft med levering frem i tid hvor prisen settes på bakgrunn av aktørenes markedsforventninger. Denne kraften kan best beskrives som «papirkraft» og vil aldri være gjenstand for levering i kraftnettet.

Strømmen som faktisk går gjennom strømnettet og leveres til strømkunder over hele Norden omsettes på en helt annen børs, nemlig Nord Pool Spot. På Nord Pool spot settes strømprisen dag for dag basert på tilbud og etterspørsel av kraft i Norden. Det er prisene på denne børsen som danner grunnlag for regningen til norske strømforbrukere med de vanligste avtaleformene for strøm i Norge. Disse prisene har i liten grad blitt påvirket av konkursen på futurebørsen Nasdaq. Det er først hvis man velger å binde strømprisen for 1 eller flere år frem tid, eller har andre former for forvaltningsavtaler på strøm man potensielt kan ha blitt påvirket av disse hendelsene.

 

Klikk her for å se våre strømavtaler

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Høstregnet gir lavere strømpriser

Mens fyllingsgraden i vannkraftmagasinene går opp, er strømprisene på vei ned – i alle fall på kort sikt. Prisene har falt kraftig de siste to ukene.

Forrige uke regnet det flere terawattimer (TWh) ned i vannkraftmagasinene våre, som gir drivstoff til Norges 1600 vannkraftverk. Fyllingsgraden økte med fire prosentpoeng til nærmere 70 prosent, mens normalen for årstiden ligger rundt 85 prosent, viser tall fra NVE.

Prisfall på 40 prosent
– Dette hjelper godt på kraftproduksjonen i Norge, som består av 96 prosent vannkraft. De store nedbørsmengdene påvirker også strømprisene, som er redusert med rundt 40 prosent de siste to ukene, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at innkjøpsprisen på strøm er redusert fra nærmere 60 øre per kilowattime den andre uka i september, til 35,5 øre i dag. I tillegg kommer påslag, nettleie og statlige avgifter. Strømprisen alene utgjør normalt rundt én tredel av regningen.

Tilsig langt over normalen
Beregnet tilsig til magasinene for uke 37 var hele 5,8 TWh – over det dobbelte av normalen. Også inneværende uke er det ventet mye nedbør, med et tilsig på 4,1 TWh som er 50 prosent over normalen. Det hydrologiske underskuddet er nå bortimot halvert sammenliknet med den tørreste perioden i sommer, opplyser NVE på sine nettsider.

Magasinfyllingen er høyest på Østlandet, mens den er lavest i Nord-Norge.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge.

 


Lite endring i strømprisene

Værtrenden med tørt vær og høye temperaturer som varte gjennom hele våren og sommeren ble dempet i august. For Norden som gjennomsnitt fikk vi 25% mer nedbør enn normalt som nyttbar i kraftproduksjon i august, mens det var en drøy grad varmere enn normaltemperatur. Norge isolert sett fikk 36% mer nedbør enn normalt mens temperaturen var på normalen. Det litt våtere været ga imidlertid lite utslag på strømprisen, som ble omtrent helt lik for august som for juli. Strømprisen for august ble for norske kunder på ca. 75 øre/kWh med mva, elsertifikater og påslag inkludert.

Været de siste månedene har resultert i vesentlig dårligere magasinfylling enn normalt i Norden og man begrenser nå vannkraftproduksjonen for å spare på vannet i magasinene frem mot høsten og vinteren. Dette gjøres ved at vannkraftprodusentene setter en høy pris for å produsere vannkraft, og dermed får andre produsenter produsere i stedet.

De siste to ukene i august har det også vært ganske mye kjernekraft ute av drift grunnet revisjon og vedlikehold av reaktorene. Dette har også vært med å bidra til høye priser med en allerede svekket kraftbalanse i Norden. Energiprisene over hele Europa er høyere enn på flere år nå siden prisene på gass, kull og CO2 også er høye for tiden. Spesielt på CO2 kvoter har prisen steget raskt gjennom sommeren og da alle produsenter av fossil kraftproduksjon må kjøpe CO2 kvoter har dette stor betydning for prisen de klarer å produsere strømmen for. Når vi her i Norge importerer kraft fra utlandet er prisen farget av dette.

Vi tror at det er større sjanse for at prisen på strøm stiger videre gjennom høsten og vinteren enn at vi tror den faller i noe særlig grad. Det er hvor mye nedbør som kommer den neste måneden som er den viktigste faktoren som avgjør dette. Når vi kommer i midten av oktober vil normalt det meste av nyttbar nedbør for kraftproduksjon komme som snø og dermed ikke kunne brukes før vårsmeltingen i 2019. Dersom magasinfyllingen er lav i midten av oktober vil derfor muligheten for påfylling være svært begrenset gjennom hele vinteren. Dersom det blir høytrykksvær med kulde og lite vind vil dette kunne gi en krevende kraftsituasjon i vinteren som kommer. Det kreves altså unormalt vått og mildt vær langt utover høsten og vinteren for at det skal være potensiale for vesentlig prisfall på strøm i år.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Norsk Rakfiskfestival

Norsk Rakfiskfestival samler over 25.000 rakfiskelskende mennesker på Fagernes og i Valdres første helgen i november hvert år. Kraftriket sponser god stemning med mye lys og varme.

Norsk Rakfiskfestival er en av Norges største matfestivaler med lange tradisjoner fra vår matkultur i Valdres. I tillegg til god mat byr festivalen på flotte konserter med nasjonale navn – og lyden sponses av oss.

Kraftriket er vertskap på selve startkvelden hver år, nemlig Byfanten. Du finner oss ved inngangen eller kanskje bak baren – vi er der for å ta vare på alle våre gode kunder.

Oppdatert program for årets festival.

 


Fleksible ladeløsninger tilpasset og morgendagens behov

Stadig økende antall nye elektriske bilmodeller
Elbilen har kommet for å bli, selv skeptikerne erkjenner dette nå. Pr 30. juni rullet det 162.000 elbiler på norske veier, og i 2019 vil halvparten av bilkjøperne vurdere en elbil.

Bilhusene står i kø for å introdusere sine spennende nyheter og AS Norge er godt i gang med utrulling av ladepunkt. Hjemmelader har blitt et naturlig skue i nabolaget og de fleste jobbparkeringer tilbyr nå elbilladere.  Så har du vurdert å investere i en elbil er det ingen grunn til å vente, nå er det meste tilrettelagt for din nye elbil.

«Nå har vi også de kuleste elbilene»
Dette er noen av de mest spennende nyhetene vi har i vente; «e-tron quattro» Lucid Air, Mercedes Generation EQ, Volkswagen I.D. Buzz, Faraday Future FF91, Skoda Vision E, Tesla og NextEV Nio EP9. Da er det kanskje noe i det vår kjære miljøforkjemper Fredric Hauge sier – nå har vi også de kuleste elbilene! Uttalelsen kom i forbindelse med Norsk elbilforenings utdeling av deres nye elbilpris; «Årets Buddy».  Hauge ble kåret til tidenes første «Årets Buddy». Norsk elbilforening skal hvert år fremover dele ut Buddy-prisen til enkeltpersoner som i særlig grad har bidratt til å drive elbilskiftet framover.

Fleksible ladeløsninger tilpasset dagens og morgendagens behov
Å kjøre på strøm er mer populært enn noen gang. Og kunnskapen om elbiler med rekkevidde, batteriløsninger, ladeløsninger med mer, er økende. Vi i Kraftriket er opptatt av nettopp det siste – gode ladeløsninger. Med en god hjemmeladeløsning lader du mye raskere enn med vanlig stikkontakt, noe som gjør at din elbil alltid vil være fulladet og klar for bruk. Men kanskje det aller viktigste med en hjemmelader er at du lader mye tryggere enn med en stikkontakt. Vi leverer et bredt spekter av ladere tilpasset dagens, men også morgendagens biler enten du kjører mye eller lite. Med ladere fra Kraftriket får du dessuten tilgang på Smart Lading slik at du kan lade når prisene er optimale. Ved å lade Smart unngår du også effekttopper. Du får tilgang til Smart Lading med Smartliv appen.

Lading på en hjemmelader er mye rimeligere enn å lade langs med veien, hvor det ofte også kan være lange køer. Hjemme er det aldri kø.

Les mer om våre produkter og fleksible betalingsløsninger ved å klikke her.

 


Ti enkle strømsparetips

I følge SINTEF utgjør oppvarming av huset 64% av det totale energiforbruket og oppvarming av vann ca 15%. For hver grad du senker romtemperaturen sparer du ca fem prosent av energikostnadene. I rom man ikke bruker så ofte kan, kan man kanskje redusere temperaturen enda litt til. Bor du i et hus med mange lyspærer, kan det være en god investering å gå fra vanlige sparepærer eller halogenpærer til LED-pærer. Glødepærer bruker 20 ganger mer strøm enn LED-pærer.  Man kan også vurdere å senke vanntemperaturen på varmtvannsberederen til 65 grader.

Her er ti enkle tips for å spare strøm og penger i vinter:

1. Følg med strømmåleren. En fin måte å få et mer reelt forhold til hvor mye strøm familien forbruker, er å lese av verdien på strømmåleren fra dag til dag. Varier innetemperaturen ved å f.eks. skru ned temperaturen på varmekabler i gulvet eller skru ned panelovnene på stua og «stormfyr» med ved på iskalde dager. Merk deg hvilke utslag de ulike tiltakene gjør på strømmåleren fra dag til dag. La det gå sport i å få ned forbruket.

2. Gjør det til en god vane å slå av lyset hver gang du forlater et rom (unntatt når du planlegger å returnere til det samme rommet 5 minutter senere).

3. Trekk ut ledningen til mobilladeren fra stikkontakten når den ikke er i bruk. Dette gjelder også annen småelektronikk.

4. Etterisolering og skifte ut gamle vinduer. Har du et gammelt trekkfullt hus? Kjenner du at det trekker fra vinduene? I så fall kan det lønne seg å etterisolere og/eller skifte vinduene.

5. Monter sparedusj. Vær bevisst på å bruke så lite tid som mulig når du dusjer. Spesielt i perioder med dyr strømpris og lav utendørstemperatur.

6. Dusj vs. bading. Ja det er godt å ta et rykende varmt bad, vær bare obs på at du bruker mye mer strøm når du fyller badekaret i forhold til en kjapp dusj.

7. Ikke la TV- og radioer stå døgnet rundt på standbymodus. I tillegg til å trekke strøm, kan det også utgjøre en brannrisiko. Slå av pc når den ikke er i bruk.

8. Har du en vedovn er dette vanligvis en mye rimeligere måte å varme opp huset på enn med strømovner (særlig med en moderne energieffektiv ovn). Vær dog nøye når du kjøper ved. Fuktig ved har langt dårligere effekt enn tørr. En fin måte å undersøke om veden er tørr, er å slå to kubber sammen. Kommer det en hul lyd er veden tørr.

Gjør vedinnkjøpet på sommeren/tidlig på høsten, ikke vent til kuldeperiodene midtvinters når vedlagerene begynner å gå tomme og selgerne skrur opp prisene.

Rengjør ovnen for sot med gjevne mellomrom. I tillegg til å øke sjansen for pipebrann avgir en sotet ovn mindre varme.

9. Tenk gjennom hvilken temperatur oppholdsrommene bør ha. Kanskje går det an å senke kjernetemperaturen et par grader? Mål av på strømmåleren (som i punkt 1), og se hvilke utslag dette gir. Ikke varm opp rom som brukes sjeldent (f.eks. gjesterom). NB! Enkelte rom med vannrør er avhengig av «en liten lunk» i perioder med sprengkulde for ikke å fryse og sprekke. En vannlekkasje blir fort mer kostbar enn de kronene du sparte i strøm.

10. Monter en luft-til-luft varmepumpe. De beste varmepumpene kan spare opptil 60 prosent av strømkostnadene forbundet med oppvarming av boligen din. Hvor mye du sparer avhenger av kvaliteten på pumpen, at den er riktig montert og klimaet på stedet du bor.

Du kan i tillegg spare mye ved å ha riktig strømavtale i forhold til ditt strømforbruk. Bestill en gunstig strømavtale fra Kraftriket i dag, eller kontakt oss for en strømprat.

 

Strømsparetipsene er hentet fra http://nett.nyttiginfo.no/hvordan-spare-strøm/

 


Vinterdans

Kraftriket har fulgt Vinterdans med sponsing fra den spede start og er stolte over hva de har klart å oppnå på veldig kort tid. Marit Beate Kasin og Carla Susana Assuad utgjør Vinterdans sammen med 16 løps-hunder, og nesten like mange valper og unghunder.

Med rosa pote-sokker og støtte til kreftsaken, mestret Marit Beate Kasin det ingen andre har klart før henne, å komme inn som aller beste nordmann i Finnmarksløpet som rookie! Vi er stolte sponsorer av deres tøffe bragder og heier på de videre på deres spennende reise.

Følg gjerne våre to- og firbente helter på deres nettside.

Foto: Fotograf Cathrine Dokken

 


Syv ting du bør vite om strømprisene

Mange har merket seg de høye strømprisene i sommer, og lurer på hvorfor det er blitt slik og hva kan vi vente oss utover høsten. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene;

 

1. Hvorfor er strømprisene så høye akkurat nå?
Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft. Det betyr at vi har et væravhengig kraftsystem som normalt gir oss rikelig tilgang på ren og rimelig strøm. Men i år har både regnet og til dels snøen sviktet. I andre kvartal kom det 40 prosent mindre nedbør til kraftmagasinene enn normalt. Og vi fikk den tørreste juli-måneden på over 100 år. I tillegg er prisene på kull, gass og CO2-utsipp gått kraftig opp. Dette påvirker kostnadene for fossil kraftproduksjon og dermed også strømprisene i det europeiske kraftmarkedet som Norge er tilknyttet.

2. Hvordan blir strømprisen utover høsten?
Månedskontraktene for september til januar ligger rundt 50 øre/kilowattime på strømbørsen Nasdaq – det vil si at markedet venter omtrent samme prisnivå som vi har hatt i sommer. Prisene kan bli lavere om vi får en våt høst, eller høyere om tørken fortsetter. Både i 2006, 2008 og 2010 hadde vi høstpriser på samme nivå som nå, mens de siste seks årene har vi hatt relativt lave priser. Dette er uansett innenfor normale variasjoner for et kraftsystem som er avhengig av nedbør. Og vi har fortsatt lavere strømpriser enn alle våre naboland.

3. Burde kraftprodusentene spart mer vann tidligere i år?
Kraftselskapene reduserte produksjonen med 3,5 TWh (milliarder kilowattimer) i andre kvartal, sammenliknet med i fjor. Hadde vi visst at det skulle bli en så tørr sommer, ville nok mange holdt igjen enda mer vann. Men selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes, og ingen kan vite i januar nøyaktig hvordan situasjonen blir i mai. Dersom kraftprodusentene ikke tapper magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer på våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere kraftproduksjon ville dessuten ført til høyere strømpriser for kundene sist vinter.

4. Skyldes de høye prisene at Norge har eksportert for mye kraft?
Det er myndighetene ved Statnett som styrer import og eksport av kraft over landegrensene, basert på hvor etterspørselen er størst. Nettoeksporten av kraft er så langt i år halvert, sammenliknet med de to foregående årene. Det har også vært uker med netto import. Det viser at kraftprodusentene er forsiktige og sparer vann til vinteren. Kablene gjør at vi kan satse mer på fornybar energi i Norge, og gir oss samtidig en forsikring i år med lite nedbør. Det er lønnsomt for samfunnet.

5. Er det fare for at vi kan gå tomme for strøm i Norge?
Nei, vi har rundt 60 prosent fyllingsgrad i vannmagasinene. Det er lavt for årstiden, men ikke kritisk. Myndighetene overvåker kraftsituasjonen løpende. Kommer det mer regn utover høsten, vil magasinfyllingen bli bedre. I tillegg har vi mulighet til å importere strøm fra både Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Om noen år får vi også kabler til Tyskland og Storbritannia.

6. Hva kan jeg gjøre for å redusere strømregningen?
Forbrukerne vil særlig merke strømprisen når kulda setter inn og vi bruker mer strøm til oppvarming. Da kan det være lurt å senke temperaturen på natten og når du ikke er hjemme. Innføring avsmarte strømmålere gir deg bedre oversikt over forbruket og legger til rette for smartere strømbruk på sikt. I tillegg bør du sjekke at du har en strømavtale som passer ditt behov og forbruk.

7. Betaler vi like mye i avgifter som for selve strømmen?
Ja, normalt består strømregningen av én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel avgifter til staten. Elavgiften alene utgjør 14 milliarder kroner inkludert moms, og er økt med 60 prosent de siste 10 årene. Energi Norge mener det høye avgiftsnivået er en merbelastning for kundene og samtidig et uheldig signal mot bruk av klimavennlig energi. Elavgiften bør derfor trappes ned.

Teksten er hentet fra EnergiNorge


Rekordvarm og tørr sommer gir rekordhøye strømpriser!

Sommeren 2018 går inn i historien som en av de tørreste og varmeste somrene siden meteorologisk institutt begynte med værmålinger. Årets juli ble den nest tørreste siden 1900 for hele Norge med 55 % av normal nedbør. Temperaturen ble målt ca. 4 grader høyere enn normalt for hele Norden, mens vindkraftproduksjonen var 25% lavere enn normalt.

Det unormalt varme og tørre været har påvirket kraftsituasjonen vesentlig både i Norden og Europa ved at magasinfyllingene i Norden ble kraftig forringet, samtidig som snøen i fjellene har smeltet fortere enn forventet. Varmen har også medført en mye større fordampning enn normalt fra snø og grunnvannsreservoarer. Magasinfylling og snømagasiner i Norden er i skrivende stund målt til å være langt under normalt nivå, for Norge så er nå magasinfyllingen på ca. 60% mot normalt på ca. 76%. Resultatet er at vannkraft for tiden prises høyt. Også i juli har Norge på enkelte tider av døgnet måtte importere kraft fra utlandet for å dekke etterspørselen.

Varmen har skapt utfordringer for flere! Gjennom juli har kjernekraftproduksjonen i Norden og resten av Europa vært lavere enn vanlig for årstiden. Årsaken er at kjernekraftreaktorene kjøles med sjøvann eller vann fra elvene i Europa. Vanntemperaturen er nå så høy at kjernekraftreaktorene ikke får tilstrekkelig kjøling, derfor må mange reaktorer midlertidig stenges eller produksjonen må reduseres vesentlig. Kullprisene holder seg relativt stabile mens prisene på CO2 kvoter har steget videre gjennom sommeren, dette er viktige faktorer til at også kullkraft og gasskraft er høyt priset for tiden.

Mange faktorer bidrar altså til at strømprisen i juli 2018 er blant de høyeste som er notert i en sommermåned på Nord Pool noensinne! Vi forventer fortsatt høye priser på strøm utover høsten, selv med en mer normal værutvikling. Utfallsrommet på pris vil dog være stort, avhengig av nedbørsmengder og temperaturer.

Les om hvordan du kan spare strøm året rundt ved å klikke her

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.